Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
DRUKI DEKLARACJI I INFORMACJI NA 2019R. (obowiązujące w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 01.07.2019r.)
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.07.2019 11:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2021 13:55

Rejestr zmian dokumentu

21.01.2021 13:55 Edycja dokumentu (Waldemar Węglorz)
24.04.2020 12:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 12:02 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 11:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 11:59 Dodano załącznik "IL-1 Informacja o lasach wraz z
załącznikami ZlL-1, ZIL-2, ZIL-3 (EDYTOWALNA WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
24.04.2020 11:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 11:55 Dodano załącznik "IR-1 Informacja o gruntach wraz z
załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 (EDYTOWALNA WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:47 Dodano załącznik "IN-1 Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2,
ZIN-3 (EDYTOWALNA WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:29 Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1 Deklaracja na podatek
od nieruchomości wraz z załacznikami ZDN-1, ZDN-2
(EDYTOWALNA WERSJA)" na "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2
(EDYTOWALNA WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:26 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:26 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny wraz z
załącznikami ZDL-1, ZDL-2 (EDYTOWALNA WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:16 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny wraz z
załącznikami ZDR-1, ZDR-2 (EDYTOWALNA WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
24.04.2020 10:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 09:56 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
24.04.2020 09:56 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości wraz z załacznikami ZDN-1, ZDN-2 (EDYTOWALNA
WERSJA)"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 15:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 15:01 Dodano załącznik "DT-1 Deklaracja na podatek od środków
transportowych"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:57 Dodano załącznik "DT-1A Załącznik do deklaracji na
podatek od środków transportowych"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:34 Dodano załącznik "ZIL-3 Załącznik 3 do informacji o
lasach "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:33 Dodano załącznik "ZIL-2 Załącznik 2 do informacji o
lasach "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:33 Dodano załącznik "ZIL-1 Załącznik 1 do informacji o
lasach "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:31 Dodano załącznik "IL-1 Informacja o lasach"
(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:25 Dodano załącznik "ZIR-3 Załącznik 3 do informacji o
gruntach "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:24 Dodano załącznik "ZIR-2 Załącznik 2 do informacji o
gruntach "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:24 Dodano załącznik "ZIR-1 Załącznik 1 do informacji o
gruntach"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:22 Dodano załącznik "IR-1 Informacja o gruntach"
(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:15 Dodano załącznik "ZIN-3 Załącznik 3 do informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:14 Dodano załącznik "ZIN-2 Załącznik 2 do informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:13 Dodano załącznik "ZIN-1 Załącznik 1 do informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 14:11 Dodano załącznik "IN-1 Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:34 Dodano załącznik "ZDR-2 Załącznik 2 do deklaracji na
podatek rolny "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:30 Dodano załącznik "ZDR-1 Załącznik 1 do deklaracji na
podatek rolny "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 13:28 Dodano załącznik "DR-1 Deklaracja na podatek rolny "
(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:42 Dodano załącznik "ZDN-2 Załącznik 2 do deklaracji na
podatek od nieruchomości "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:41 Dodano załącznik "ZDN-1 Załącznik 1 do deklaracji na
podatek od nieruchomości"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:40 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:38 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-2" na "ZDL-2
Załącznik 2 do deklaracji na podatek leśny "

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-1" na "ZDL-1
Załącznik 1 do deklaracji na podatek leśny"

(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:17 Dodano załącznik "ZDL-1" (Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:14 Dodano załącznik "ZDL-2" (Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:12 Dodano załącznik "DL-1 Deklaracja na podatek leśny"
(Aleksandra Polok)
01.07.2019 11:04 Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny
(Aleksandra Polok)