OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa elektroenergetycznego słupa SN i elektroenergetycznej sieci kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej SN/nN, sieci kablowej ziemnej nN wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w Ustroniu [ obręb Nierodzim]  przy ul. Wiejskiej na terenie działek nr 44/24, 44/22.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:04.07.2019 08:45
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:19.07.2019 00:01