OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na działkach nr: 561/1, 374/86 i 374/110 (obręb Hermanice) przy ulicy Jana Sztwiertni w Ustroniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:25.07.2019 12:09
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:25.07.2019 12:09