Zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 223/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń (wyłożenie do publicznego wglądu od 26 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r., zbieranie uwag do 21 czerwca 2019 r.)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Joanna Olszar
Data publikacji:29.07.2019 10:20
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:29.07.2019 10:20