Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.
Podmiot udostępniający informację:
KL czantoria
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.08.2019 11:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.01.2020 15:26

Rejestr zmian dokumentu

28.01.2020 15:26 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
28.01.2020 15:26 Dodano załącznik "Informacje o wykluczeniu i wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
28.01.2020 15:26 Usunięto załącznik Informacje o wylkuczeniu i wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf

(Mateusz Tomiczek)
28.01.2020 14:55 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
28.01.2020 14:55 Dodano załącznik "Informacje o wylkuczeniu i wyborze
najkorzystniejszej oferty.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.12.2019 13:53 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
02.12.2019 13:53 Dodano załącznik "Wniosek o przedłużenie terminu
związania ofert.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
21.10.2019 15:14 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
21.10.2019 15:14 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
04.10.2019 19:05 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
04.10.2019 19:04 Dodano załącznik
"Sprostowanie_4_enotice_2019-OJS192-467298-pl.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:52 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:51 Dodano załącznik "Formularz_sprostowanie_4_enotice.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:50 Dodano załącznik
"Sprostowanie_3_enotice_2019-OJS188-458118-pl.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:50 Dodano załącznik "Formularz_sprostowanie_3_enotice.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:50 Dodano załącznik
"Sprostowanie_2_enotice_2019-OJS183-446423-pl.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:50 Dodano załącznik "Formularz_sprostowanie_2_enotice.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:49 Dodano załącznik
"Sprostowanie_1_enotice_2019-OJS154-380741-pl.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:49 Dodano załącznik "Formularz_sprostowanie_1_enotice.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:49 Dodano załącznik
"Ogłoszenie_enotice_2019-OJS149-367463-pl.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:49 Dodano załącznik
"Formularz_publikacji_ogloszenia_enotice.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:48 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:47 Dodano załącznik "Zmiana treści specyfikacji
25.09.2019r..pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:46 Dodano załącznik "Zmiana tresci specyfikacji
18.09.2019r..pdf"

(Mateusz Tomiczek)
03.10.2019 16:46 Dodano załącznik "Zmiana tresci specyfikacji
07.08.2019r..pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:37 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:34 Dodano załącznik
"Formularz_ENOTICES_n002t1uf-2019-107903-NF02-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:34 Dodano załącznik
"Ogłoszenie_ENOTICES_n002t1uf-2019-107903-NF02-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:33 Dodano załącznik
"Formularz_ENOTICES_n002t1uf-2019-111391-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:33 Dodano załącznik
"Ogłoszenie_ENOTICES_n002t1uf-2019-111391-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:33 Dodano załącznik
"Formularz_ENOTICES_n002t1uf-2019-129807-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:32 Dodano załącznik
"Ogłoszenie_ENOTICES_n002t1uf-2019-129807-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:32 Dodano załącznik
"Ogłoszenie_ENOTICES_n002t1uf-2019-133028-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:32 Dodano załącznik
"Formularz_ENOTICES_n002t1uf-2019-135695-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:32 Dodano załącznik
"Formularz_ENOTICES_n002t1uf-2019-133028-NF14-PL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
02.10.2019 09:27 Dodano załącznik "Zmiania treści specyfikacji 30.09.2019
.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
25.09.2019 14:20 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
25.09.2019 14:19 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania do postępowania
4.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
25.09.2019 09:39 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
25.09.2019 09:38 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przedłużeniu
terminu_25092019.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
23.09.2019 18:43 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
23.09.2019 18:43 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania do postępowania
3.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
23.09.2019 09:13 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
23.09.2019 09:12 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu
eNotice_18092019.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
18.09.2019 10:41 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
18.09.2019 10:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przedłużeniu
terminu.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
04.09.2019 13:50 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
04.09.2019 13:49 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania do postępowania
2.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
16.08.2019 20:52 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
16.08.2019 20:50 Dodano załącznik "Odpowiedź na pytania do
postępowania.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
07.08.2019 11:53 Sprostowanie daty składania ofert
(Mateusz Tomiczek)
07.08.2019 11:53 Dodano załącznik "Sprostowanie daty składnia ofert.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:22 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu eNotice.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:20 Dodano załącznik "Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz
JEDZ (wersja edytowalna).doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:19 Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz
JEDZ (wersja edytowalna).doc

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:19 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:19 Dodano załącznik "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA_26072019_pgt.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz
OFERTY_popr_pgt_26072019.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ - Kalkulacja
ceny ofertowej.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz
JEDZ (wersja edytowalna).doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 b do SIWZ -
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:17 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ -
WZÓR_UMOWY_CZANTORIA_USTROŃ_24072019_pgt.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:17 Dodano załącznik "Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie
dot. grupy kapita‭łowej.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:17 Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:16 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_1.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:16 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_2.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:15 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_3.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:14 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_4.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ -
Ustroń_screening przyrodniczy_TM_ver_2_FINAL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Załacznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie
wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków
informacyjnych RODO.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Zalacznik nr 10 do SIWZ - Wykaz
usług.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Zalacznik nr 11 do SIWZ - Wykaz
osób_popr_pgt_26072019.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Zalacznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie
dot. braku wydanie prawomocnego wyroku sądu.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załacznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie
o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załacznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 15 do SIWZ -
Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 16 do SIWZ -
Identyfikator postępowania.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:08 Utworzenie dokumentu. (Mateusz Tomiczek)