Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną (projektowo-kosztorysową), przyrodniczą, informatyczną, marketingowo-edukacyjno-promocyjną, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz nadzorami autorskimi i przyrodniczymi.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Mateusz Tomiczek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.08.2019 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.09.2019 10:41 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
18.09.2019 10:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie o przedłużeniu
terminu.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
04.09.2019 13:50 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
04.09.2019 13:49 Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania do postępowania
2.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
16.08.2019 20:52 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
16.08.2019 20:50 Dodano załącznik "Odpowiedź na pytania do
postępowania.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
07.08.2019 11:53 Sprostowanie daty składania ofert
(Mateusz Tomiczek)
07.08.2019 11:53 Dodano załącznik "Sprostowanie daty składnia ofert.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:22 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:22 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu eNotice.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:20 Dodano załącznik "Załącznik nr 3a do SIWZ - Formularz
JEDZ (wersja edytowalna).doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 15:19 Usunięto załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz
JEDZ (wersja edytowalna).doc

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:19 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:19 Dodano załącznik "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA_26072019_pgt.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz
OFERTY_popr_pgt_26072019.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do SIWZ - Kalkulacja
ceny ofertowej.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz
JEDZ (wersja edytowalna).doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:18 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 b do SIWZ -
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:17 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ -
WZÓR_UMOWY_CZANTORIA_USTROŃ_24072019_pgt.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:17 Dodano załącznik "Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie
dot. grupy kapita‭łowej.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:17 Dodano załącznik "Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:16 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_1.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:16 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_2.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:15 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_3.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:14 Dodano załącznik "Załącznik nr 7 do SIWZ_4.zip"
(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:11 Dodano załącznik "Załącznik nr 8 do SIWZ -
Ustroń_screening przyrodniczy_TM_ver_2_FINAL.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Załacznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie
wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków
informacyjnych RODO.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Zalacznik nr 10 do SIWZ - Wykaz
usług.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Zalacznik nr 11 do SIWZ - Wykaz
osób_popr_pgt_26072019.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:10 Dodano załącznik "Zalacznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie
dot. braku wydanie prawomocnego wyroku sądu.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załacznik nr 13 do SIWZ - Oświadczenie
o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załacznik nr 14 do SIWZ - Oświadczenie
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych.doc"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 15 do SIWZ -
Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 16 do SIWZ -
Identyfikator postępowania.docx"

(Mateusz Tomiczek)
05.08.2019 11:08 Utworzenie dokumentu. (Mateusz Tomiczek)