OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Ustroniu (obr. Ustroń) w rejonie ul. Jelenica na terenie  działek nr : 1703/34, 1703/35, 4830/7, 1684/4, 1676/9

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:10.09.2019 11:46
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:25.09.2019 00:00