OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 

Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na działkach nr: 561/1, 374/86 i 374/110 (obręb Hermanice) przy ul. Jana Sztwiertni w Ustroniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:11.09.2019 11:59
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:11.09.2019 11:59