Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa

 

 

I. Miejsce załatwienia:

Urząd Miasta Ustroń

Wydział Finansowy

Referat podatkowy, parter, pokój nr 3  tel.  0338579305, 0338579353

 II. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 ze zm.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.   z 2017r. ,  poz. 1785z późn.zm).

III. Podmiot i przedmiot opłaty:

Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie  z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

 IV. Stawki:

Wysokość dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu w Ustroniu ustala uchwałą Rada Miasta Ustroń.

 V. Termin płatności:

Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powstaje z chwilą zakwaterowania. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest  w drodze inkasa.

Opłatę uzdrowiskową można wpłacić również w kasie Urzędu Miasta, parter – pok. nr 8 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. o/ Bielsko-Biała nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211

 VI. Inne informacje:

 Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się :

  • pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych 

i urzędów konsularnych oraz innych zrównanych z nimi osób, jeżeli nie są obywatelami polskimi  i nie mają miejsca pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  • od osób przebywających w szpitalac h;

  • od osób niewidomych i ich przewodników;

  • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domków letniskowych położonych na terenie Ustronia;

  • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłata uzdrowiskowa
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Agnieszka Śliwka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.06.2006 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2018 09:13 Edycja dokumentu (Waldemar Węglorz)
10.01.2018 09:13 Usunięto załącznik Instrukcja inkasa z dnia 16.12.2015r.
(Waldemar Węglorz)
10.01.2018 09:13 Usunięto załącznik Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

(Waldemar Węglorz)
10.01.2018 09:13 Usunięto załącznik Uchwała Nr XII/131/2015 z dnia 26
listopada 2015r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz
okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomosci,podatku rolnym,podatku
leśnym,łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie
uzdrowiskowej

(Waldemar Węglorz)
10.01.2018 09:11 Edycja dokumentu (Waldemar Węglorz)
08.01.2016 10:49 Dodano załącznik "Uchwała Nr IX/93/2015 Rady Miasta
Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej "

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 10:48 Dodano załącznik "Uchwała Nr XII/131/2015 z dnia 26
listopada 2015r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz
okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomosci,podatku rolnym,podatku
leśnym,łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie
uzdrowiskowej"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 10:46 Usunięto załącznik Uchwała nr XL/434/2014 w sprawie
określenia inkasentów

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 10:46 Usunięto załącznik Uchwała nr XLIX/526/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2016 10:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
16.12.2015 14:52 Dodano załącznik "Instrukcja inkasa z dnia 16.12.2015r."
(Agnieszka Śliwka)
16.12.2015 14:52 Usunięto załącznik Instrukcja inkasa z dnia 09.01.2014r.
(Agnieszka Śliwka)
31.12.2014 10:36 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/526/2014 Rady Miasta
Ustroń z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015"

(Agnieszka Śliwka)
31.12.2014 10:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
31.12.2014 10:26 Usunięto załącznik Uchwał nr XXXVII/398/2013 w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok
2014

(Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:45 Dodano załącznik "Uchwał nr XXXVII/398/2013 w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok
2014"

(Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:44 Dodano załącznik "Uchwała nr XL/434/2014 w sprawie
określenia inkasentów"

(Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:42 Dodano załącznik "Instrukcja inkasa z dnia 09.01.2014r."
(Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:38 Usunięto załącznik Instrukcja inkasa opłaty
uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń

(Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:31 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXVI/292/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym, podatku leśnym,łacznym zobowiązaniu pieniężnym
i

(Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
24.11.2014 11:30 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXV/275/2012 z dnia 25
października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty uzdrowiskowej na rok 2013

(Agnieszka Śliwka)
13.08.2013 09:35 Usunięto załącznik Instrukcja inkasa opłaty
uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń

(Agnieszka Śliwka)
13.08.2013 09:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
13.08.2013 09:34 Dodano załącznik "Instrukcja inkasa opłaty uzdrowiskowej
na terenie Miasta Ustroń"

(Agnieszka Śliwka)
13.08.2013 09:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
13.08.2013 09:33 Dodano załącznik "Instrukcja inkasa opłaty uzdrowiskowej
na terenie Miasta Ustroń"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2013 15:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.01.2013 15:03 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVI/292/2012 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym, podatku leśnym,łacznym zobowiązaniu pieniężnym
i"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2013 15:02 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXV/275/2012 z dnia 25
października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty uzdrowiskowej na rok 2013"

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2013 15:01 Usunięto załącznik Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia
inkasa oraz inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012

(Agnieszka Śliwka)
08.01.2013 15:00 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2012

(Agnieszka Śliwka)
07.01.2013 13:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 15:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 14:38 Dodano załącznik "Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia
inkasa oraz inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym
i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 14:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2012"

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 14:36 Usunięto załącznik Uchwała Nr III/21/10 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2011r.

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 14:36 Usunięto załącznik Uchwała Nr XLIX/568/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010r.w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2011

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2012 14:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.05.2011 12:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 12:38 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIX/568/2010 Rady Miasta
Ustroń z dnia 28 października 2010r.w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2011"

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 12:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr III/21/10 Rady Miasta
Ustroń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2011r. "

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 12:28 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXXIX/457/2009 Rady Miasta
Ustroń z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości .podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2010r.

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 12:28 Usunięto załącznik Uchwała Nr XXXVII/429/2009 Rady
Miasta Ustroń z dnia 29 października 2009r. w sprawie
okreslenia wysokości opłaty uzdrowiskowej na rok 2010

(Agnieszka Śliwka)
19.01.2011 12:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
22.01.2010 11:13 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/429/2009 Rady Miasta
Ustroń z dnia 29 października 2009r. w sprawie okreslenia
wysokości opłaty uzdrowiskowej na rok 2010"

(Agnieszka Śliwka)
22.01.2010 11:12 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXIX/457/2009 Rady Miasta
Ustroń z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości .podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2010r."

(Agnieszka Śliwka)
22.01.2010 11:10 Usunięto załącznik Uchwała w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2009r.

(Agnieszka Śliwka)
22.01.2010 11:10 Usunięto załącznik uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2009

(Agnieszka Śliwka)
22.01.2010 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.01.2009 13:47 Dodano załącznik "uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2009"

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2009 13:46 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie
uzdrowiskowej na 2009r."

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2009 13:41 Usunięto załącznik Uchwała Nr XVI/174/2007 z dnia 29
listopada 2007r. w sprawie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku
rolnym ,podatku leśnym,opłacie od posiadania psów i
opłacie uzdrowiskowej na 2008r.

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2009 13:41 Usunięto załącznik Uchwała Nr XIV/142/2007 z dnia 27
września 2007r. w sprawie okreslenia stawek opłaty
uzdrowiskowej na rok 2008.

(Agnieszka Śliwka)
20.01.2009 13:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:24 Dodano załącznik "Uchwała Nr XIV/142/2007 z dnia 27
września 2007r. w sprawie okreslenia stawek opłaty
uzdrowiskowej na rok 2008."

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI/174/2007 z dnia 29
listopada 2007r. w sprawie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku
rolnym ,podatku leśnym,opłacie od posiadania psów i
opłacie uzdrowiskowej na 2008r."

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:19 Usunięto załącznik Zmieniająca Uchwała w sprawie
określenia inkasentów

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:19 Usunięto załącznik Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie stawki opłaty
uzdrowiskowej na rok 2007.

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:18 Usunięto załącznik Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości podatku rolnym ,podatku leśnym, podatku
od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r.

(Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.01.2008 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.07.2007 09:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
24.04.2007 08:53 Dodano załącznik "Zmieniająca Uchwała w sprawie
określenia inkasentów "

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:07 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie stawki opłaty
uzdrowiskowej na rok 2007."

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:05 Dodano załącznik "Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miasta
Ustroń z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości podatku rolnym ,podatku leśnym, podatku
od posiadania psów i opłacie uzdrowiskowej na 2007r."

(Agnieszka Śliwka)
02.01.2007 14:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.12.2006 10:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
30.06.2006 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
30.06.2006 08:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
29.06.2006 14:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
29.06.2006 14:02 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Śliwka)