Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 331/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 października  2019r. w dniach od 28 października 2019r. do 30 października 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Waldemar Węglorz.

 

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 331/2019 Burmistrzam Miasta Ustroń z dnia 23 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Staniczek
Data publikacji:24.10.2019 10:04
Informację aktualizował:Karolina Staniczek
Data aktualizacji:24.10.2019 10:13