Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie ofert na rozbudowę automatycznego systemu naśnieżania wraz z wykonaniem oświetlenia trasy narciarskiej Faturka.
Podmiot udostępniający informację:
KL czantoria
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.11.2019 15:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.12.2019 14:48

Rejestr zmian dokumentu

11.12.2019 14:48 Wyniki (Mateusz Tomiczek)
11.12.2019 14:48 Dodano załącznik "Protokół komisji konkursowej.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
25.11.2019 15:23 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
25.11.2019 15:22 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
22.11.2019 14:41 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
22.11.2019 14:41 Dodano załącznik "Sprostowanie oczywistej pomylki
pisarskiej na druku Załacznika nr 7 oferta.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:55 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:55 Dodano załącznik "Zaktualizowany przedmiar instalacja
oswietlenia stoku Faturka.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:55 Usunięto załącznik PRZEDMIAR INSTALACJA NASNIEŻANIA.pdf
(Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:54 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:54 Dodano załącznik "SKORYGOWANY PRZEDMIAR NASNIEŻANIE.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:54 Dodano załącznik "PRZEDMIAR INSTALACJA NASNIEŻANIA.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
19.11.2019 13:53 Dodano załącznik "Odpowiedzi na otrzymane pytania.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
13.11.2019 15:23 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
13.11.2019 15:23 Dodano załącznik "Informacja o przedłużeniu.pdf"
(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 16:00 Edycja dokumentu (Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:59 Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:59 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
1_wzór umowy.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:59 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
2_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:58 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
3_oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:58 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
4_oświadczenie grupa kapitałowa.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:58 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
5_wykaz robót.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:58 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
6_wykaz osób.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:57 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
7_oferta.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:57 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr 8
a_wodociąg i sp.zip"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:57 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr 8
b_elektryka.zip"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:56 Dodano załącznik "KLC - naśnieżanie_załącznik nr
8_OPZ.pdf"

(Mateusz Tomiczek)
06.11.2019 15:56 Utworzenie dokumentu. (Mateusz Tomiczek)