Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 354/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w dniach od 12 listopada 2019r. do 14 listopada 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inakaso w opłacie uzdrowiskowej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Karolina Staniczek.

 

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia nr 354/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Staniczek
Data publikacji:07.11.2019 10:34
Informację aktualizował:Karolina Staniczek
Data aktualizacji:07.11.2019 10:50