W załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.11.2019 16:11
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.11.2019 16:11