Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie  projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń - treść zarządzenia w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.11.2019 17:58
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.11.2019 17:58