Zarządzenie nr 406/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2020r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 406/2019 Burmistrza Maista Ustroń z dnia 4 grudnia 2019r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Łukasz Sitek
Data publikacji:04.12.2019 14:40
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:04.12.2019 14:44