Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 421/2019  z dnia 9 grudnia 2019r. w dniach od 10 do 13 grudnia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu. 

Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 38. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Magdalena Kozłowska.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 421/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:09.12.2019 15:38
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:11.12.2019 10:49