Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2019 16:05
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:10.12.2019 16:05