Zarządzenie nr 426/2019 Burmistrza Miasta ustroń z dnia 18 grudnia 2019 r. w sparwie ogłoszenia III edycji ofert  na wykonanie zadań publicznych  w zakresach objętych Uchwałą nr XI/148/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert- III edycja
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:18.12.2019 15:05
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:18.12.2019 15:07