Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości,

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektów uchwał aktów prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez określonych właścicieli nieruchomości,
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:20.12.2019 14:33
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:20.12.2019 14:33