Ogłoszenie III edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie III edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:03.01.2020 10:11
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.01.2020 10:11