Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. w dniach od 24 do 27 stycznia 2020r. odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz w siedzibie Urzędu Miasta pok. nr 33. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Radosław Muchyński.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji - UM Ustroń
Informację opublikował:Radosław Muchyński
Data publikacji:20.01.2020 12:09
Informację aktualizował:Radosław Muchyński
Data aktualizacji:20.01.2020 12:11