Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń

Na podstawie uchwały Nr XI/152/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ustroń w kadencji 2020- 2024.

1. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 członków.

2. Kandydatami do Rady  mogą być osoby w wieku powyżej 60 roku życia, będące mieszkańcami Miasta Ustroń.

3. Kandydatem do Rady może być osoba, która uzyska poparcie co najmniej 25 osób będących mieszkańcami Miasta Ustroń, z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 7.

4. ​Mieszkaniec Miasta Ustroń może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi
na członka Rady.

6. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady, skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

7. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić jednego kandydata do Rady spośród swoich członków lub innych osób, które są mieszkańcami Miasta Ustroń oraz
są w wieku powyżej 60 roku życia. Zgłoszenie powinno być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji danego podmiotu.

8. Wzory formularzy zgłoszeń i list poparcia ustala Burmistrz. Wzory dostępne są na Stronie Internetowej Miasta Ustroń, w Biuletynie Informacji Publicznej ora w biurze nr 38 Urzędu Miasta Ustroń.

9. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Ustroń.

10. Termin składania Formularza zgłoszeniowego: w dniach od 5 do 28 lutego 2020 r.

11. Zgłoszenie po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

12. Informacja Burmistrza Miasta Ustroń o wyborze i składzie Rady Seniorów Miasta Ustroń umieszczona zostanie na stronie internetowej Miasta ustroń, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta ustroń oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze kandydatów Rady Seniorów Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:04.02.2020 10:38
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:04.02.2020 10:53