uchwała w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XLV/406/2006 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych miasta Ustronia - jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:11.07.2006 10:44
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:11.07.2006 10:44