OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 

Dotyczy:

budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku, na działkach nr: 880/4, 880/7, 896/3, 896/4, 896/5, 896/2, 897, 5036/11 i 905/1 (obręb Ustroń) oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynku, na działkach nr: 880/4, 880/7, 880/9, 880/10, 880/11 i 5036/11 (obręb Ustroń), w rejonie skrzyżowania ulic Katowickiej i Cieszyńskiej w Ustroniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:06.02.2020 14:59
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:06.02.2020 14:59