ogłoszenie IV edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 lutego 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Łukasz Sitek
Data publikacji:18.02.2020 16:22
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:19.02.2020 13:56