OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączniku

Dotyczy:

budowy linii kablowej SN-15kV, budowy słupa SN-15kV, budowy linii kablowej nN-0,4kV, budowy słupowej stacji transformatorowej, budowy słupa nN-0,4kV oraz budowy złącza kablowo-pomiarowego w rejonie ulicy Ślepej w Ustroniu, na działkach nr: 4601, 4736/2, 5052/9, 5004, 4598, 4657, 4666/15, 4666/29, 4666/28, 4666/10, 4666/12, 4666/56, 4686/1, 4666/65, 4668/5 (obręb Ustroń).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Wenglorz
Data publikacji:19.03.2020 12:51
Informację aktualizował:Karolina Wenglorz
Data aktualizacji:19.03.2020 12:51