Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień.

Dotyczy:inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej na terenie działek ozn. nr 478/45, 474/33, 474/34 (obręb Hermanic) przy ul.Siewnej w Ustroniu

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Siwiec
Data publikacji:19.03.2020 15:06
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:19.03.2020 15:06