Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 1262020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 kwietnia 2020r. w dniach od 7 kwietnia 2020r. do 9 kwietnia 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemicyjnej dla Miasta Ustroń

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Justyna Stępień.

 

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:08.04.2020 08:14
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:08.04.2020 08:44