Treść zawiadomienia znajduje się w Załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pt. "Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji inwentarza żywego do 280 DJP na parceli 854/1 w Lipowcu".
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:15.04.2020 13:37
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:15.04.2020 13:38