Treść dokumentu znajduje się w Załaczniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na " Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji żywego inwentarza do 280 DJP na parceli 854/1 w Lipowcu".
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:15.04.2020 13:51
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:15.04.2020 13:51