OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączniku

Dotyczy:

budowy linii kablowej SN-15kV, budowy słupa SN-15kV, budowy linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórki istniejącej linii napowietrznej SN-15kV w rejonie ulicy Stromej w Ustroniu, na działkach nr: 4178/26, 4178/27 ( obręb Ustroń ).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Kocoń
Data publikacji:30.04.2020 08:59
Informację aktualizował:Karolina Kocoń
Data aktualizacji:30.04.2020 08:59