OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku, na działkach nr: 880/4, 880/7, 896/3, 896/4, 896/5, 896/2, 897, 5036/11 i 905/1 (obręb Ustroń) oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynku, na działkach nr: 880/4, 880/7, 880/9, 880/10, 880/11 i 5036/11 (obręb Ustroń), w rejonie skrzyżowania ulic Katowickiej i Cieszyńskiej w Ustroniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:15.05.2020 15:04
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:15.05.2020 15:04