Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 września 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2020 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.05.2020 15:16 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:16 Dodano załącznik "w sprawie wystąpienia z apelem o
realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii
kolejowych numer 694/157/190/191 Bronów- Bieniowiec-
Skoczów- Goleszów- Cieszyn/Wisła Głębce”"

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:13 Dodano załącznik "w sprawie przyjęcia Regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:12 Dodano załącznik "w sprawie pozostawienia zgłoszenia
kandydata na ławnika bez dalszego biegu."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:11 Dodano załącznik "w sprawie pozostawienia zgłoszenia
kandydata na ławnika bez dalszego biegu."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:11 Dodano załącznik "w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września
2018r, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:10 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w drodze przetargu "

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:09 Dodano załącznik "w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:09 Dodano załącznik "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń "

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:08 Dodano załącznik "w sprawie powołania i przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w
Bielsku – Białej, zrzeszającego jednostki samorządu
terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej
realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:07 Dodano załącznik "w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
partnerstwa z Gminą Brenna, Gminą Goleszów i Miastem
Wisła celem wspólnej realizacji projektu pn. ”Rowerem
przez Beskidy – etap 1” "

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:07 Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:06 Dodano załącznik "w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 15:06 Dodano załącznik "zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
20.05.2020 14:54 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)