Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 24 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2020 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.05.2020 12:39 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:34 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia
pamięci mieszkańców Ustronia zamordowanych w dniu 9
listopada 1944 r. "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:34 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję od
2020 r. do 2023 r. "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:33 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej na
kadencję od 2020 r. do 2023 r. "

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:33 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie powołania
Rady Seniorów Miasta Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:32 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania
Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2019 – Srebrnej
Cieszynianki."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:32 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im.
Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu oraz Gimnazjum nr 2 w
Ustroniu."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:31 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:31 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2020”."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:30 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli określonych
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:30 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:25 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającą
uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym,
łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie
uzdrowiskowej."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:24 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej"

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:23 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z
podatku rolnego na rok 2020."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:19 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości na rok 2020."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:13 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:12 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
21.05.2020 12:11 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)