OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.
 
Dotyczy: 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej SN-15kV, budowa słupa SN-15kV, budowa linii kablowej nN-0,4kV, w związku z realizacją projektu „Budowa linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, w Ustroniu przy ul. Stromej", na działkach nr: 4178/26 i 4178/27 (obręb Ustroń).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:21.05.2020 13:27
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:21.05.2020 13:27