Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2020 09:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.05.2020 09:56 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:56 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2020 r."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:56 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:55 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Janowi
Gomoli."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:55 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:53 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych
nauczycieli."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:52 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Ustroń na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:52 Dodano załącznik " Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:51 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie
gminnym."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:51 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Ustroń na 2020 rok."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:50 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:50 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:49 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)