Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2020 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.05.2020 10:03 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:03 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie petycji z dnia 6
grudnia 2019r."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:03 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie petycji z dnia
18 listopada 2019r."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:03 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zawarcia z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego porozumień
określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów
katechetycznych."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:02 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy
niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:02 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta
Ustroń na 2021 rok (Budżet Obywatelski)"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:01 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:00 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia średnich
cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny
2019/2020."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:00 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomość."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:59 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie przesyłu na gruncie gminnym ul. Ignacego
Daszyńskiego w Ustroniu."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:59 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:59 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:58 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:58 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie metody ustalenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawek opłat."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 09:57 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)