Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2020 10:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.05.2020 10:27 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:27 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:26 Dodano załącznik "w sparwie uhonorowania 30-lecia
restytucji samorządu terytorialnego w Polsce"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:26 Dodano załącznik "uchwała w sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z
odpowiedzią na skargę"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:26 Dodano załącznik "uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:25 Dodano załącznik "uchwała w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:25 Dodano załącznik "uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji
członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:24 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy
niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:23 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym dla
firmy Tauron Dystrybucja S.A."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:23 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na gruncie
gminnym przy ul. Skoczowskiej w Ustroniu."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:23 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu
Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej nr 2607
S ul. Cieszyńska”."

(Magdalena Kozłowska)
22.05.2020 10:22 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)