Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2020 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.06.2020 12:25 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 12:25 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 12:24 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie określenia średnich
cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny
2020/2021."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 12:24 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyznania
nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt
przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Ustroń"

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 12:23 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:51 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:51 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:50 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości położonych przy ul. Myśliwskiej."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:50 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach
następujących ulic: Jana Wantuły, Pod Skarpą,
Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki
Wisły, Akacjowej, Katowickiej."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:49 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie
uzdrowiskowej."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:48 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:48 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zmian w budżecie
miasta na rok 2020."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:47 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:47 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2019 rok"

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:46 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:46 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wotum zaufania dla
Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2019."

(Magdalena Kozłowska)
23.06.2020 11:44 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)