ZADANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI 

 1.  Efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane i inwestycyjne.
 2. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie.
 3. Programowanie i realizacja infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa komunalnego.
 4. Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.
 5. Przygotowywanie materiałów do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy unijnych.
 6. Budowa, modernizacja i utrzymanie dróg lokalnych i miejskich.
 7. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 8. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach miejskich oraz przejazdach kolejowych.
 9. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych.
 10. Załatwianie spraw związanych z regulacją praw własnościowych terenów zajętych pod drogi gminne - ZRID.
 11. Koordynacja działań w zakresie inicjatyw społecznych uzbrojenia terenu.
 12. Koordynowanie okresowych przeglądów obiektów szkół, przedszkoli, OSP i typowanie prac remontowych.
 13. Rejestracja i wydawanie zezwoleń na usytuowanie tablic reklamowych.
 14. Prowadzenie zadań z zakresu modernizacji oświetlenia oraz rozliczania w zakresie kosztów oświetlenia ulicznego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Inwestycji
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Joanna Olszar
Data publikacji:01.07.2020 13:35
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:02.07.2020 09:27