OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO INTENDENTA

W PRZEDSZKOLU NR 7 W USTRONIU

 

      W związku z ogłoszeniem w dniu 17 lipca 2020 naboru na stanowisko intendenta

w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu w wyznaczonym terminie od 20 .07.2020 do 28.07.2020

wpłynęły dokumenty aplikacyjne w ilości 4  kandydatów

Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów w dniu 29.07.2020 r.  przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola nr 7 w Ustroniu

 z dnia 28.07.2020 w składzie

  1. Jolanta Heller – Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu
  2. Monika Wilczek – Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
  3. Zdzisław Brachaczek –Inspektor Oświaty-Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

 zakwalifikowano do drugiego etapu procedury wyłonienia kandydata

 na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 31..2020 osoby spełniające wymogi formalne:

 

LISTA KANDYDATÓW* :

Lp

Nazwisko i imię kandydata

Adres Kandydata

 

1.

Pierchała Marcela

Mickiewicza 24/2

43-430 Skoczów

 

2.

Czarniak Małgorzata

Bernadka 34

43-450 Ustroń

 

3.

Jurca Kubica Edyta

Cicha 19 

43-440 Goleszów

 

4.

Kral Anna

Świerkowa 13 a

43-450 Ustroń

 

 

*Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO INTENDENTA
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń; ul. Gałczyńskiego 16
Informację opublikował:Renata Błahut
Data publikacji:29.07.2020 16:24
Informację aktualizował:Renata Błahut
Data aktualizacji:29.07.2020 16:24