OGŁOSZENIE

O  WYBORZE KANDYDATA

NA STANOWISKO INTENDENTA

W PRZEDSZKOLU NR 7 W USTRONIU

 

 

           W związku z  zakończeniem procesu rekrutacyjnego na stanowisko intendenta w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu  dokonano wyboru kandydata

na powyższe stanowisko .

Do drugiego etapu dopuszczono czterech kandydatów.

W dniu 31 lipca 2020 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla poszczególnych kandydatów przed Komisją Rekrutacyjną powołaną Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola nr 7 w Ustroniu

z dnia 28.07.2020 w składzie:

  1. Jolanta Heller – Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu
  2. Monika Wilczek – Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
  3. Zdzisław Brachaczek –Inspektor Oświaty-Przedstawiciel Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

 

        Dla każdego kandydata sporządzono kwestionariusz oceny stanowiący załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru określający uzyskaną

liczbę punktów .

       W wyniku rozstrzygnięcia naboru największą liczbę punktów

uzyskała następująca kandydatka:  Pani   EDYTA JURCY KUBICA,

która  będzie zatrudniona na od dnia 1 września 2020 r.  na stanowisku Intendenta w Przedszkolu nr 7 w Ustroniu.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYNIKI NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń; ul. Gałczyńskiego 16
Informację opublikował:Renata Błahut
Data publikacji:03.08.2020 12:24
Informację aktualizował:Renata Błahut
Data aktualizacji:03.08.2020 12:24