Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że w dniu 7 września 2020 roku Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn: „Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego – Mistrzostwa Ustronia w Sprintach.”

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Ustroń wzywa do składania uwag dotyczących złożonej oferty w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 21 września 2020 roku.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń lub przesłać na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uznanie celowości realizacji zadania
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Hanus
Data publikacji:14.09.2020 14:26
Informację aktualizował:Anna Hanus
Data aktualizacji:14.09.2020 14:28