Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Ustroniu z siedzibą: Rodzinne Ogródki Działkowe "Wypoczynek", Ustroń, Hermanice ul. Dominikańska 12, 43-450 Ustroń zostanie powołana w składzie 5-7 osób przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II do dnia 18 października 2020 r..

Zgłoszeń kandydatów do OKW nr 6 w Ustroniu moga dokonywać pełnomocnicy (lub osoby przez nich upoważnione) komitetów wyborczych utworzonych na potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RM Ustroń, zarządzonych na dzień 8 listopada 2020 r.

Kandydaci do OKW nr 6 moga zgłaszać się rówanież samodzielnie. W przypadku gdy liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych będzie niewystarczajaca  Komisarz Wyborczy w B-B II dokona uzupełnienia składu komisji spośród osób, które zgłosiły się samodzielnie.

Zgłoszenia przyjmowane są w UM Ustroń przez Urzędnika Wyborczego lub wyznaczonego pracownika UM do godz. 15.30 dnia 9 października 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 33-857-93-29. Zgłoszeń można dokonywać również droga pocztową.

Zgłoszeń należy dokonywać na drukach, które zamieszczono w załaczniku.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Data publikacji:16.09.2020 12:30
Informację aktualizował:Marcin Chmiel
Data aktualizacji:16.09.2020 12:31