wykazy w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykazy nieruchomości gminnych wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w dniu 23 września 2020 r. przeznaczonych do najmu na cele utrzymania terenu stanowiącego zieleń izolacyjną oraz do dzierżawy na cele ogródka przydomowego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Data publikacji:30.09.2020 12:06
Informację aktualizował:Ewa Drukała
Data aktualizacji:30.09.2020 12:21