Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program wspołpracy Miasta Ustroń z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Stec-Hanus
Data publikacji:05.10.2020 11:34
Informację aktualizował:Anna Stec-Hanus
Data aktualizacji:05.10.2020 11:36