Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 326/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2020r. w dniach od 9 październik 2020r. do 12 październik 2020r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Karolina Staniczek.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 326/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Karolina Staniczek
Data publikacji:06.10.2020 09:04
Informację aktualizował:Karolina Staniczek
Data aktualizacji:06.10.2020 09:06