Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 314/2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Mieszkaniowy - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Nowak
Data publikacji:06.10.2020 13:55
Informację aktualizował:Aleksandra Nowak
Data aktualizacji:06.10.2020 13:55