Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Wojewoda Śląski obwieszcza, że na wniosek Inwestora - firmy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, Wojewoda Śląski wydał decyzję nr 62/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p/n: Budowa w Ustroniu obiektu radiokomunikacyjnego L191_Ustron_103 (ORx191-010100-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 5063/45, k.m. 15, obręb 0004 Ustroń, w granicach terenów zamkniętych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Data publikacji:07.10.2020 14:05
Informację aktualizował:Magdalena Wysocka
Data aktualizacji:07.10.2020 14:06