Miejski Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy MKRPA w Ustroniu

Z punktu konsultacyjno-informacyjnego skorzystać można nieodpłatnie. Znajduje się przy ul. Andrzeja Brody 16 (siedziba Straży Miejskiej) w Ustroniu. Wszystkie porady, konsultacje udzielane są dla mieszkańców Miasta Ustroń.

Specjaliści współpracują z Urzędem Miasta Ustroń i Miejską  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej”.       

          Wszystkie wizyty i konsultacje ustalać można telefonicznie pod nr tel.: 500-231-259
lub (33) 854-33-99. Wizytę można umówić również osobiście w Ośrodku „Można Inaczej”:
ul. Rynek 4/5, od pon. do pt. w godz.  8 00 – 16 00     

PSYCHOTERAPEUTA

 

Psychoterapeuta prowadzi terapię rodzinną oraz indywidualną trzy razy w miesiącu.

Z pomocy psychoterapeuty skorzystać może każdy, kto:

  • przeżywa kryzys wartości, poczucie braku sensu życia;
  • jest w sytuacji konfliktu i kryzysu w związkach partnerskich, małżeńskich i relacjach rodzinnych;
  • znajduje się w sytuacjach trudnych rozstań lub rozwodów;
  • ma trudności wychowawcze z dziećmi;
  • cierpi z  lęku, depresji, obsesyjnych myśli
    (i innych tzw. dolegliwości nerwicowych);
  • jest ofiarą przemocy fizycznej, seksualnej itp.

 

PORADY  PRAWNE

 

Udzielane są z zakresu prawa rodzinnego
(np. sprawy alimentacyjne, rozwodowe, opiekuńcze). Nie ma ściśle określonych terminów przyjęć. Każda porada ustalana jest wedle potrzeb indywidualnych.

 

 

TERAPEUTA  UZALEŻNIEŃ

 

Terapeuci uzależnień przyjmują cztery razy
w miesiącu. Prowadzą poradnictwo w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych, komputera, internetu i hazardu. Ich klientami mogą być osoby uzależnione i ich rodziny, dorośli i dzieci

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejski Punkt Informacyjno - Konsultacyjny przy MKRPA w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Łukasz Sitek
Data publikacji:21.10.2020 09:07
Informację aktualizował:Łukasz Sitek
Data aktualizacji:21.10.2020 09:10